Croeso

Crwsibl Cymru

Cynlluniwyd Crwsibl Cymru i ateb y cwestiynau hyn ac mae’n rhoi’r sgiliau i ymchwilwyr Cymru fanteisio ar eu hymchwil a’u cydweithrediadau ymchwil.

Yn seiliedig ar raglen arweinyddiaeth a datblygiad hynod o lwyddiannus NESTA ar gyfer ymchwilwyr, mae Crwsibl Cymru yn galluogi tri deg o wyddonwyr, gwyddonwyr cymdeithasol ac ysgolheigion addawol iawn i ddod at ei gilydd er mwyn archwilio ac ehangu eu potensial arloesol drwy gyfres o dri gweithdy preswyl dwys am ddeuddydd, a elwir yn ‘labordai’.
Cynlluniwyd Crwsibl Cymru ar gyfer ymchwilwyr talentog ar gyfnod cynnar eu gyrfaoedd neu hanner ffordd trwyddynt a gyflogir gan unrhyw brifysgol yng Nghymru, neu sy’n gweithio yn y maes ymchwil a datblygiad yng Nghymru mewn busnes, diwydiant, neu’r sector preifat. Bydd cyfranogwyr eisoes yn meddu ar lefel uchel o gyflawniad yn eu maes hwy ac ymrwymiad parhaus i yrfa ymchwil yng Nghymru (yn y byd academaidd neu’r tu hwnt iddo).

Cyfres Crwsibl Cymru y Western Mail

Er mis Gorffennaf 2011 bu gan gyfranogwyr ar raglen Crwsibl Cymru golofn reolaidd yn atodiad Iechyd Cymru y Western Mail er mwyn arddangos eu hymchwil. Atgynhyrchir yr erthyglau yma drwy ganiatâd Media Wales.
Mae Crwsibl Cymru yn fenter gydweithredol a ariennir gan CCAUC a’r grŵp Dydd Gŵyl Dewi o brifysgolion (Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Morgannwg ac Abertawe). Bydd y cyllid yn caniatáu i 30 o ymchwilwyr mwyaf addawol Cymru i gymryd rhan yng Nghrwsibl Cymru yn 2013, a 30 arall yn 2014.